2016

Stjern Entreprenør har oppdrag med bl.a. Årnesgården leilighetsbygg, ny Åsly skole i Rissa og bygging av 16 leiligheter og 18 rekkehuseneheter ved Lund Østre på Heimdal i Trondheim.

2013

Frøya Kultur og Kompetansesenter

Frøya Kultur og Kompetansesenter

2013

Årnes Handel Bygg og Bo

Årnes Handel Bygg og Bo

2011

Olav Duun vgs Teknobygget

Olav Duun vgs Teknobygget

2009

Åset skole

Åset skole

2006

Nye Fosen videregående skole

Nye Fosen videregående skole

2004

norveg

Kystkultursenteret NORVEG

2003

Søsterskipet

Søsterskipet

2002

byggern

Butikkavdelingen utvides.

2001

pirbad-2

Trondheim Pirbad

2000

Stjern AS åpner avdelingskontor i Trondheim.

1999

Bedriften endret navn til Stjern AS.

1996

Trøndelag Teater

Trøndelag Teater

Entreprenørdelen er i god vekst og utover 1990-tallet blir det stadig større byggeoppdrag utenfor Fosen. Hovedsakelig i Trondheim, men også i Namdalen og nord til Mo i Rana.

1988

Ole J. Stjern går bort 13. september 1988, 70 år gammel. Listen over bygg som han har hatt byggeansvar for er svært lang. For sin innsats fikk Ole Kongens fortjenestemedalje i sølv like før han døde.

1984

Nytt administrasjonsbygg. Byggeoppdragene blir større og mer utfordrende, og den geografiske horisonten blir utvidet.

1981

Sønnen Helge overtar ansvaret for virksomheten, 29 år gammel. Arbeidsstokken har økt til rundt 60 ansatte.

1978

sagbruk

Et nytt og moderne sagbruk står ferdig på Monstad.

1972

gravemaskin

Åfjord kommune kjøper eiendommen Sjøen og legger ut til industriområde. Stjern var den første som tok dette i bruk.

1965

lastebil

Firmaet går inn på eiersiden i Åfjord sagbruk. Oppdragene blir flere og større.

1964

traktor

Den omfattende oppgraderingen av landbruket i Åfjord på denne tiden la grunnlag for økt virksomhet for den nye fabrikken.

1963

Svingen Sementvarefabrikk

Den nye sementfabrikken står ferdig.

1958

Ole hadde sett muligheten for produksjon av hytter og utviklet en ny lafteteknikk som vakte oppsikt. Da han senere overtok Åfjord sagbruk, skjøt denne produksjonen fart.

1954

fosen-trafikklag

Ole overleverer ny busstasjon på Årnes – sitt første bygg som egen byggmester.

1953: Ole Stjern starter entreprenørvirksomhet. Det ble starten på en aktiv byggeperiode, både med næringsbygg, offentlige bygg og eneboliger. Firmaet utviklet snart en spesiell kompetanse innen betong og muring. Det gikk med mye sementstein og Ole mente det ville være lønnsomt å støpe denne steinen selv. Han bygde former, og snart var produksjonen i gang.

1946

monstad

Ole bygger sitt første verksted på Monstad. Ole og hans kone Ingeborg får tak i boligtomt på Monstad, og han får kombinert tegning og håndverk til fulle. Bolig helt til venstre og smia til høyre for denne.

1941

Ole blir tatt opp som elev ved arbeidsskolen på Strinda. Fullført eksamen ga rett til å undervise i yrkesfag. Ole valgte linjen «smiavdelinga med tekning». Han fikk beste karakter i eldsmiing, og fikk snart fast engasjement som sløydlærer.

1918

Ole Stjern
Bedriftens grunnlegger Ole J. Stjern ble født.